Duc Lee Studio

• Địa chỉ: 521 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

• Số điện thoại: 08 6276 1652 Hotline: 0933 669 499

• Email: ducleestudio@gmail.com

• Website: http://ducleestudio.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://ducleestudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Studio.Duclee